psychoterapeuta Sławomir Chojan

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą pracującym w Poznaniu w nurcie terapii Gestalt. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbywałem w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Psychoterapia to proces stawania się dojrzałym, autentycznym, brania odpowiedzialności za własne życie.

Dobry psychoterapeuta, psycholog w moim pojmowaniu tego zawodu raczej nie daje rad ani gotowych odpowiedzi,  ale bardziej towarzyszy klientowi w szukaniu własnej, najlepszej drogi do rozwiązania problemu.


Aktualnie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi lęków, zahamowań, objawów depresji, problemów psychosomatycznych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagającymi się z kryzysem i stratą. Prywatnie bardzo interesują mnie metody pracy z ciałem: Metoda Feldenkraisa, którą ćwiczę od 6 lat, rolfing, joga.


Doświadczenie zdobywałem zajmując się pomocą psychologiczną, wspierając osoby z zaburzeniami osobowości głównie na schizofrenię i depresję oraz dzieci z porażeniem mózgowym w ich codziennym funkcjonowaniu i adaptacji w niepełnosprawności. Zajmowałem się także doradztwem zawodowym. Angażuję się w to, co robię, wierzę w drugiego człowieka, w jego możliwość zmiany życia na lepsze i wewnętrznego rozwoju.

Zapraszam osoby, które:

– doświadczają w życiu cierpienia jak depresja, lęki, fobie,nerwice, natręctwa, uzależnienia, zaburzenia jedzenia oraz snu

- przechodzą kryzys, mają problem w relacji z drugim człowiekiem, borykają się z trudnościami życia codziennego, wymagają wsparcia psychicznego, nie radzą sobie ze stresem w pracy jak i w domu

- chcą zrozumieć siebie, aby żyć i podejmować decyzje zgodne ze sobą

- przeżywają poczucie winy, cierpią z powodu wstydu, chcą pracować nad poczuciem własnej wartości

- widzą potrzebę rozwoju osobistego, odczuwają potrzebę zrozumienia własnych emocji i konstruktywnego radzenia sobie z nimi

- czują się źle i nie wiedzą dlaczego

Sławomir Chojan