psychoterapeuta Sławomir Chojan

Oferta

Konsultacja psychoterapeutyczna

Jest to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą. Celem konsultacji jest zapoznanie się z problemem klienta i zadecydowanie o formie dalszej pomocy. Konsultacja może zakończyć się zawarciem kontraktu terapeutycznego, czyli umowy dotyczącej obszarów dalszej pracy klienta na sesji i częstotliwości spotkań.

Psychoterapia krótkoterminowa

Trwa zwykle od 10 do 20 cotygodniowych spotkań i jest nakierowana na intensywne szukanie rozwiązań problemu w aktualnej sytuacji klienta np: podjecie ważnej decyzji, lepsze radzenie sobie z nagłą trudnością życiową. itp

 

Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia długoterminowa daje możliwość dogłębnego przepracowania swoich problemów i konfliktów wewnętrznych, przełamania niekorzystnych schematów zachowań, a tym samym wyraźnego polepszenia jakości dotychczasowego życia, budowania trwalszych relacji z innymi. Psychoterapia długoterminowa wymaga czasu i zaangażowania dlatego też może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Psychoterapia on line

 Możliwość pracy terapeutycznej on line po uzgodnieniu szczegółów spotkań telefonicznie bądź mailowo.